Terms and Conditions

Below you can find the general terms and conditions for trading with Jobbyen ApS. We recommend that you read them carefully before making a purchase.

1. Generelle oplysninger

Juridisk navn: Jobbyen ApS
CVR nr.: XX XX XX XX
Adresse: Dronningensgade 26, 9400 Nørresundby
E-mail adresse: info@jobbyen.dk
Telefonnummer: +45 53 30 00 84

2. Anvendelse

Disse vilkår og betingelser (herefter kaldet “Betingelserne”) gælder for alle serviceydelser, der bliver solgt på www.jobbyen.dk (herefter kaldet “Hjemmesiden”) af Jobbyen ApS (herefter kaldet “Jobbyen”), som arbejdsgiver heraf måtte købe. Betingelserne er ligeledes gældende for dataindsamling af arbejdstager og -giver, der udelukkende anvendes til at give disse brugere en bedre serviceoplevelse. For at kunne oprette en konto, hvad enten som arbejdstager eller -giver, accepterer du alle de vilkår som fremgår af Betingelserne.

3. Serviceydelser

På Jobbyen er der mulighed for at vælge den gratis pakke ‘Jobbyen Gratis’, hvor du som virksomhed gratis kan uploade en jobannonce for 30 dage. Der er ligeledes mulighed for at købe en af pakkerne, ‘Jobbyen Pro’ eller ‘Jobbyen Premium’, hvor du får adgang til mange forskellige features såsom adgang til CV-bank, CV-match, chatte eller videointerivew jobsøgere som er gældende i 30 dage. Foruden disse pakker, er der mulighed for at tilvælge ekstra serviceydelser heriblandt Facebook, LinkedIN markedsføring, forside annoncering eller videoproduktion.

4. Annoncering

Annoncer som bliver uploadet på Hjemmesiden, vil blive placeret i de relevante kategorier og geografiske områder, som Jobbyen mener vil give mest mening for den enkelte jobsøger. Alle annoncer skal overholde de gældende love og regler for stillingsopslag. Annoncer som strider mod gældende love og regler, forbeholder Jobbyen sig ret til at afvise eller slette annoncen. Jobbyen påtager sig intet ansvar for visning af annoncer, der er i strid med de gældende love og regler. Annoncer sættes online på samme tid som det bliver uploadet og er online indtil perioden for annoncering udløber – dog maximum 30 dage fra den dag, annoncen bliver uploadet. For pakkerne, Jobbyen Pro og Premium, er der genindrykningsgaranti på yderligere 60 dage, hvis den første kandidat ikke er fundet inden for de første 30 dage, således at annoncen vil være online i op til 90 dage fra startdatoen. Jobbyen er berettiget til at publicere annoncer i andre medier eller distribuere til tredjeparter uden at der anmodes om forudgående tilladelse fra kunden. Alle publicerede annoncer gemmes der en kopi Jobbyen’s annoncearkiv. Ligeledes er det gældende for annoncer, som er gjort tilgængelige via et link til jobannoncen på din/din virksomheds hjemmeside. Robotscanningsaftale er gratis for alle virksomheder herunder til vikarbureauer og rekrutteringsvirksomheder. Jobannoncerne vises på Hjemmesiden i 21 dage og bliver derefter automatisk fjernet.

5. Betalingsbetingelser

Alle priser på Hjemmesiden er i danske kroner (DKK) og er eksklusiv moms til erhvervsdrivende. Når du ønsker at foretage et køb på Hjemmesiden, kan du vælge at betale med kreditkort, Paypal, Mobilepay eller bankoverførsel. Ved valg af kreditkort, Paypal eller Mobilepay, vil beløbet blive trukket fra din bankkonto samme dag. Hjemmesiden modtager betaling fra Dankort, Visa og Mastercard. Jobbyen betaler det gebyr, der opkræves af betalingsindløser (dem der formidler betaling over kreditkort). Arbejdsgiveren betaler selv eventuelle andre gebyrer, som egen kortudsteder derudover måtte opkræve.

6. Ansvar

Jobbyen har den fuldstændige ophavsret til sine serviceydelser, herunder data som indsamles og opbevares i forbindelse med serviceydelserne. Jobbyen er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles og behandles i forbindelse med serviceydelserne. Du har ret til at anvende Jobbyen’s serviceydelser i det omfang og på de betingelser, som det er aftalt mellem parterne, heraf retten til at tilgå de relevante personoplysninger. Du er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles fra Jobbyen af dig/din virksomhed. Jobbyen har ejendomsretten til data i forbindelse med serviceydelserne og er fortsat selvstændigt dataansvarlig for personoplysningerne.

7. Fortrydelsesret

Du har som kunde 14 dages fortrydelsesret ved købet af en serviceydelse eller aftalens indgåelse. Dog betinger det af, at den købte serviceydelse ikke har været i brug. Den købte serviceydelse er i brug, når annoncen er blevet vist en gang for en bruger/arbejdstager og vil derfor ikke kunne fortrydes. Du bedes derfor kontakte Jobbyen hurtigst muligt lige efter dit køb, for at gøre brug af din fortrydelsesret.

8. Databehandling

Jobbyen indsamler data om dig, herunder dit navn, efternavn, adresse, by, postnummer, land, fødselsdagsdato, e-mail, telefonnummer, uddannelsesbaggrund og profilbillede. Ydermere, indsamler Jobbyen oplysninger som arbejdserfaring, kompetencer, jobinteresser og andet relevant oplysning til at hjælpe dig bedst mulig med at finde det ønskede jobs til dig. Jobbyen indsamler også oplysninger om virksomheder og deres baggrund. Disse data gemmes forsvarligt og hensigtsmæssigt I overensstemmelse med gældende love. Jobbyen er den ansvarlig for registrering af dine data I henhold til persondata- og databeskyttelsesloven. Ved at acceptere Jobbyen’s betingelser og vilkår giver du hermed tilladelse til at indsamle data og få henvendelse fra Jobbyen via e-mail og telefonisk.

9. Reklamation

Har du en klage over en serviceydelse, købt på Hjemmesiden, kan der sendes klage til: Jobbyen.dk ApS Dronningensgade 26 DK-9400 Nørresundby Email: klage@jobbyen.dk Reklamationer skal fremsættes senest en uge efter annoncens første visningsdag. Er der fejl og mangler ved annoncen, som ikke skyldes annoncøren eller dennes rekrutteringsbureau, vil blive godtgjort efter Jobbyen’s skøn ved ekstra eksponering af annoncen. Ved særlige tilfælde vil der blive refunderet en del af det fakturerede beløb, som aldrig kan overstige det fakturerede beløb for annoncen. Det er vigtigt at beskrive udtømmende omkring din klage over en serviceydelse, så det kan behandles på den bedste vis til din fordel.

10. Kontakt

Du har mulighed for at kontakte vores kundeservice kl. 8.00-16.00 i alle ugens dage. Eller du er også velkommen til at sende os en mail på info@jobbyen.dk eller benytte vores kontaktformular, som du finder her www.jobbyen.dk/kontakt.

11. Ændringer

Jobbyen kan ændre Betingelserne ensidigt uden at brugerne/kunderne skal være enige. Du vil som bruger modtage en mail omkring ændring af Betingelserne. Og der vil også blive angivet en dato på hjemmesiden om hvornår Betingelserne er blevet ændret.

12. Lov og værneting

Jobbyen ApS er en dansk virksomhed og opererer i Danmark, og derfor er danske love og regler er gældende for virksomheden. Du har som kunde mulighed for at indbringe en eventuel sag vedrørende uoverenstemmelser for de danske domstole. Idet virksomhedens adresse er i Aalborg, vil det være nærliggende at indbringe sagen for domstolen i Aalborg.

Er du jobsøgende?

Error
2019 © Jobbyen ApS. All rights reserved.